.

.

8-kraki PEG-Ops, MW 40k

8-kraki PEG-Ops, MW 40k

KM 17.20

Od robe
Dostupno je narudžbi

8-kraki PEG-Ops je multiarm Peg derivat sa OPSS grupama na svakom terminalu osam krakova povezanih na jedno heksaglicerol jezgro. OPSS, ortopiridil disulfid se takođe naziva PDP, PDP : 3-(2-piridildithio) propionska kiselina. Ortopiridil disulfid ili piridildithio funkcionalna grupa selektivno reaguje sa slobodnim tiolom, SH, sulfhidrilom ili merkaptom i formira oksidacionu, redukcionu reverzibilnu disulfidnu vezu.

Osnovna svojstva

Oni također kupuju s ovim proizvodom.